Kenpachirō Satsuma   oyuncu

Doğum yeri : Kagoshima, Japan

Doğum Tarihi : 27.05.1947